Czyszczenie wysokociśnieniowe do 2800 bar

 • hydromonitoring betonu
  hydromonitoring betonu
 • czyszczenie przemysłowe
  czyszczenie przemysłowe
 • czyszczenie betonu
  czyszczenie betonu
 • czyszczenie odpylaczy
  czyszczenie odpylaczy
 • czyszczenie wymienników ciepła
  czyszczenie wymienników ciepła
 • czyszczenie wymienników ciepła
  czyszczenie wymienników ciepła
 • czyszczenie instalacji przemysłowych
  czyszczenie instalacji przemysłowych
 • czyszczenie kotłów przemysłowych
  czyszczenie kotłów przemysłowych
 • Używamy DynaJet 3000bar
  Używamy DynaJet 3000bar
 • czyszczenie instalacji przemysłowych
  czyszczenie instalacji przemysłowych
 • jesteśmy dystrybutorami DenJet
  jesteśmy dystrybutorami DenJet

 

Jesteśmy przedsiębiorstwem świadczącym usługi dla przemysłu i budownictwa.

Od 1999 roku specjalizujemy się w czyszczeniu wysokociśnieniowym do 2800 bar. Świadczymy usługi alpinistyczne.

 

Stosujemy technologie ultra-wysokich ciśnień, wykorzystujemy właściwości tnące strumienia wody. Wykonujemy usługi czyszczenia wysokociśnieniowego za pomocą urządzeń Dynajet oraz DenJet.

ZOBACZ NASZĄ OFERTĘ: http://www.1000bar.pl/

 

Zapytaj o usługę czyszczenia wysokociśnieniowego dla potrzeb Twojego przedsiębiorstwa:

Zadzwoń do nas lub wyślij e-mail:

 

Mirosław Jachym

Tel. 603 304 530

mjachym@gmail.com

 

Za pomocą czyszczenia hydrodynamicznego usuwamy żywice, kleje, stare powłoki malarskie, farby, lakiery, smary, oleje, pyły, gumy, substancje ropopochodne, tłuszcze, skorodowany beton, kamień kotłowy, rdzę, szlam, porosty, osady organiczne i nieorganiczne oraz wszelkie inne zanieczyszczenia przemysłowe. Zajmujemy się czyszczeniem reaktorów, czyszczeniem wymienników ciepła, rurociągów, kotłów przemysłowych, zbiorników, czyszczenie kondensatorów, czyszczenie chłodnic rurowych, czyszczenie maszyn i urządzeń produkcyjnych, czyszczenie konstrukcji stalowych, czyszczenie betonu, kotłów przemysłowych, czyszczenie instalacji przemysłowych.

 

Hydromonitoring betonu

 

Zajmujemy się czyszczeniem konstrukcji betonowych w celu renowacji i napraw betonu. Za pomocą czyszczenia hydrodynamicznego usuwamy mleczko cementowe oraz stare warstwy antykorozyjne. W celu stworzenia warstwy przyczepnej dla powłok mineralnych i bitumicznych również stosujemy hydromonitoring betonu. Czyszczenie hydrodynamiczne wykonujemy przy użyciu pistoletów wysokociśnieniowych zakończonych specjalnymi turbodyszami oraz głowicami obrotowymi. Przy pomocy czyszczenia hydrodynamicznego (1500 - 2500bar) wykonujemy kucie na mokro w miejscach gdzie tradycyjne kucie młotami pneumatycznymi mogło by zaszkodzić konstrukcji.

 

Czyszczenie kotłów przemysłowych i zbiorników przemysłowych

 

 

Każdy kocioł przemysłowy powinien być regularnie czyszczony, a zwłaszcza wymienniki ciepła i płomieniówki. Regularne czyszczenie kotłów i wymienników ma wielki wpływ na żywotność całej instalacji, zwiększa efektywność pracy, jest podstawowym zaleceniem producentów. Zajmujemy się czyszczeniem części paleniskowej na sucho oraz części wymiennikowej na mokro, usuwamy kamień kotłowy z kotłów przemysłowych parowych i wodnych zrywając go strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem. Czyszczenie zbiorników przemysłowych polega na wymyciu ścianek i dna z osadów za pomocą pistoletów wysokociśnieniowych zakończonych turbodyszami oraz późniejsze usunięcie zanieczyszczeń. W przypadku zbiorników bezodpływowych istnieje możliwość odpompowania osadu za pomocą mobilnej pompy szlamowej, następnie osuszenia za pomocą nagrzewnicy. Czyszczenie kotłów przemysłowych i zbiorników o sporych wymiarach odbywa się z asekuracją linową bądź w dostępie linowym. W celu wykonania usługi stosujemy zestaw doprowadzający świeże powietrze z zewnątrz czyli maskę pełno-twarzową z zaworami zwrotnymi, rurę doprowadzającą z rozdzielaczem, nawiewnicę świeżego powietrza).

 

Czyszczenie instalacji odpylających, odpylaczy

 

W wielu firmach, w celu ochrony środowiska czyścimy instalacje odpylające i filtrujące zanieczyszczenia takie jak opary i pyły. Podczas czyszczenia hydrodynamicznego woda absorbuje pyły i zanieczyszczenia przez co uniemożliwia im dostanie się do atmosfery.

 

 

Czyszczenie wymienników ciepła, skraplaczy

 

Wykonujemy usługi czyszczenia wymienników ciepła, czyszczenia kondensatorów i aparatów wyparnych. Stosujemy dysze stałe lub obrotowe o minimalnej średnicy do 6,4 mm. Umożliwiają one wyczyszczenie nawet najmniejszych wymienników rurowych. Czyszczenie wymienników ciepła odbywa się zazwyczaj przy użyciu lanc oraz giętkich węży wysokociśnieniowych, dzięki którym możliwe jest pokonywanie nawet kilku zakrętów. W przypadku czyszczenia wymienników płytowych należy wyciągnąć z wymiennika ciepła wszystkie płyty i obmyć je z obu stron. W przypadku czyszczenia skraplaczy płytowych

należy wymyć zanieczyszczenia z przestrzeni między płytami.

ZOBACZ NASZĄ OFERTĘ: http://www.1000bar.pl/

 

Zapytaj o usługę czyszczenia wysokociśnieniowego dla potrzeb Twojego przedsiębiorstwa:

Zadzwoń do nas lub wyślij e-mail:

 

Mirosław Jachym

Tel. 603 304 530

mjachym@gmail.com

 

 • Czyszczenie i udrażnianie rurociągów

  Świadczymy usługi czyszczenia i udrażniania rurociągów za pomocą urządzenia wysokociśnieniowego Den Jet i DynaJet. Czyścimy rurociągi przemysłowe, technologiczne, energetyczne, przesyłowe i kanały dolotowe.

 • Czyszczenie kotłów przemysłowych

  Zobacz ofertę firmy  EWEREST na usługę czyszczenia kotłów przemysłowych, kotłów pyłowych, wytwornic pary, kotłów grzewczych, wężownic wymiany ciepła, komór paleniskowych, komór rusztowych. Usuwamy negary. szlaki, popioły, kamień kotłowy.

 • Czyszczenie wymienników ciepła

  Zobacz ofertę firmy EWEREST  na usługę czyszczenia wysokociśnieniowego wymienników ciepła, czyszczenie aparatów wyparnych, czyszczenie skraplaczy, czyszczenie kondensatorów, czyszczenie chłodnic rurowych.

 • Czyszczenie reaktorów

  Czyszczenie reaktorów, kadzi, komór mieszania, komór lakierniczych, czyszczenie mieszalników, destylarek, elewatorów, silosów.

 • Czyszczenie instalacji przemysłowych

  Czyszczenie instalacji przemysłowych, maszyn przemysłowych, czyszczenie pras, wentylatorów, wałów dociskowych, chłodni kominowych, odpylaczy, instalacji odsiarczania, absorberów przemysłowych.

 • Czyszczenie zbiorników